Paznokieć wrastający

leczenie i edukacja

Wrastający paznokieć (łac. unguis incarnatus, gr. onychocryptosis) jest chorobą dotyczącą głównie palucha, w której boczny brzeg paznokcia uciska lub wbija się w tkanki wału bocznego paznokcia, co powoduje stan zapalny i dolegliwości bólowe o różnym nasileniu. W następstwie permanentnego ucisku może dochodzić do przerwania ciągłości skóry, nasilenia stanu zapalnego tkanek miękkich, rozwoju infekcji i ziarniny. Defekt ten jest bardzo uciążliwy i trudny do zlikwidowania bez pomocy odpowiedniego specjalisty. W chwili obecnej osoby z tym problemem najczęściej zgłaszają się do lekarza z bardzo zaawansowanym stanie zapalnym. Bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta jest najważniejsze, dlatego istotna jest odpowiednia postawa, otwartość na nowe metody leczenia i konsekwencja w leczeniu.

paznokiec-wrastajacy
paznokiec-wrastajacy
paznokiec-wrastajacy

Profilaktyka i leczenie zachowawcze

Istnieją różne sposoby leczenia wrastających paznokci obejmujące zarówno metody zachowawcze, nieinwazyjne, jak i metody inwazyjne, chirurgiczne. Metoda leczenia zależy od etiologii, obrazu klinicznego i objawów. Preferowane są metody nieinwazyjne leczenia zachowawczego, których podstawowym celem jest ochrona wału bocznego przed urazem wywołanym uciskiem brzegu bocznego paznokcia. Odbarczenie wału bocznego i otwarcie toru wzrostu dla paznokci jest ważne zarówno jako profilaktyka i leczenie wczesnych stadiów choroby, jak i wspomaganie terapii w stadiach zaawansowanych.

Zalecane postępowanie podologiczne:

By uniknąć leczenia chirurgicznego, najważniejszą rolę odgrywa leczenie zachowawcze i edukacja pacjenta. Specjalista powinien wyjaśnić choremu w jaki sposób prawidłowo postępować w poszczególnych stadiach zaawansowania choroby i jak umiejętnie aplikować opatrunek czy lek. Umiejętności i doświadczenie specjalisty mogą być pomocne w uniknięciu wymagającego rekonwalescencji leczenia chirurgicznego.

Najczęstszym zabiegiem jest usunięcie wrastającej części paznokcia i założenie klamry ortonyksyjnej. Klamra z odpowiednim naciągiem ukierunkowuje płytkę paznokciową tak, aby paznokieć mógł rosnąć w odpowiednim kierunku nie dając przy tym dolegliwości bólowych. Czas i efektywność terapii uzależniona jest od zaawansowania wrastania oraz dostosowania się pacjenta do zaleceń specjalisty.

Rezultaty

Do góry